Review konkurrence

Vogel's vilkår og betingelser for konkurrencer

Denne reklamekonkurrence, der afholdes af Vogel's Products B.V. (herefter "arrangøren"), Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven, er underlagt Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (det hollandske adfærdskodeks for salgsfremmende spil). 

1. Deltagelse og deltagere

  1. Deltagelse kan kun ske via formularen på vogels.com. Der er åben deltagelse for personer over 18 år med undtagelse af medarbejdere hos arrangøren og/eller relaterede virksomheder og/eller leverandører eller sponsorer, som arrangøren samarbejder med. 
  2. Arrangøren har til enhver tid ret til at anmode en deltager om at fremlægge en kopi af et gyldigt id-dokument.
  3. Ingen deltagere må deltage mere end én gang. 
  4. Arrangøren har ret til at udelukke en deltager, hvis det viser sig, at deltageren har leveret forkerte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger eller på anden måde begår eller forsøger at begå svig.
  5. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for en deltagers forkerte telefonnummer, e-mail eller hjemmeadresse, hvis en sådan fører til en ukendt adresse, eller for eventuelle afbrydelser af netværk, hardware eller software, der resulterer i en begrænset eller langsommere formidling af deltagerens oplysninger eller tab af sådanne oplysninger.
  6. Arrangøren forbeholder sig ret til at udpege en ny vinder efter fem dage, hvis arrangøren ikke kan kontakte den først valgte.

2. Præmier

  1. Udvælgelsen af vinderen eller vinderne blandt deltagerne udføres upartisk.
  2. At deltage i konkurrencen betyder, at deltageren indvilliger i at samarbejde i forbindelse med salgsfremmende aktiviteter, herunder tildeling af præmien, hvis han eller hun vinder. Eventuelle billeder kan bruges af arrangøren til salgsfremmende formål.

3. Oplysninger

  1. Ved at deltage i konkurrencen giver deltageren arrangøren tilladelse til at indsamle og udlevere oplysninger til tredjepart, hvor arrangøren finder dette nødvendigt for at organisere konkurrencen og tildele præmien.
  2. Deltageren anerkender, at han eller hun er klar over, at de ovenfor angivne oplysninger vil blive indsamlet og kan anvendes, og accepterer arrangørens fortrolighedspolitik (link: https://www.vogels.com/privacy-policy)

 4. Klager

Hvis deltageren har en klage eller indsigelse med hensyn til arrangørens konkurrencer, skal den sendes til arrangøren med et brev med titlen »Promotional Game of Chance Complaint« inden for fem arbejdsdage efter årsagen til klagen eller inden for fem dage fra det tidspunkt, hvor klagen med rimelighed kunne være blevet oprettet. Arrangøren vil behandle klagen og kontakte deltageren vedrørende beslutningen. Skulle klagen ikke blive løst til klagerens tilfredshed, kan der indbringes en klage for salgsfremmende spil til den hollandske spillemyndighed (Kansspelautoritet).

5. Gældende lov

Denne reklamekonkurrence er udelukkende underlagt hollandsk lov. Eventuelle indsigelser skal indgives til den kompetente ret i 's-Hertogenbosch.

Version: Marts 2018