TV
Skærm
Højttaler & Tablet
Installation og tips
Sale
Kontakt os

Reklamationer og tvister Vogel's Webshop

Proceduren beskrevet nedenfor vedrørende klager og tvister vedrører ordrer via Vogels Webshop:

Reklamationer

  • Den erhvervsdrivende har en offentliggjort reklamationsprocedure og behandler reklamationer i henhold til denne reklamationsprocedure.

  • Reklamationer over udførelsen af kontrakten skal indsendes med fuld og tydelig beskrivelse til den erhvervsdrivende inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget fejlene.

  • Reklamationer sendt til den erhvervsdrivende vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en reklamation kræver en forudsigelig længere behandlingstid, svarer den erhvervsdrivende inden for en periode på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og angivelse af, når forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  • Hvis reklamationen ikke kan løses ved gensidig aftale inden for en rimelig periode eller inden for 3 måneder efter indgivelse af reklamationen, opstår der en tvist, der er underlagt reglerne for bilæggelse af tvister.

Tvister

  • Kun hollandsk lovgivning gælder for aftaler mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser er gældende for.

  • En tvist vil kun blive behandlet af tvistudvalget, hvis forbrugeren først har sendt reklamationen til den erhvervsdrivende inden for rimelig tid.

  • Højst tolv måneder efter at tvisten er opstået, skal tvisten sendes skriftligt til tvistudvalget.

  • Hvis forbrugeren ønsker at sende en tvist til tvistudvalget, er den erhvervsdrivende bundet af dette valg. Hvis den erhvervsdrivende ønsker det, skal forbrugeren udarbejde en skriftlig erklæring inden for fem uger, efter at en anmodning er oprettet skriftligt af den erhvervsdrivende, om hvorvidt vedkommende ønsker at gøre det eller ønsker, at tvisten håndteres af den kompetente ret. Hvis den erhvervsdrivende ikke hører om forbrugerens valg inden for perioden på fem uger, er den erhvervsdrivende berettiget til at forelægge tvisten til den kompetente ret.

  • Tvistudvalget skal ikke behandle en tvist eller standse sagen, hvis den erhvervsdrivende tildeles et moratorium, er blevet erklæret konkurs eller faktisk har afsluttet sine forretningsaktiviteter, før en tvist er blevet behandlet af udvalget ved høringen, og en endelig erklæring er udarbejdet.

  • Hvis der er en tvist, som den købende og sælgende part ikke kan løse, skal ODR-platformen brugeshttps://ec.europa.eu/consumers/odr/.