Prawa autorskie

Firma Vogel’s jest właścicielem niniejszej witryny internetowej, przedstawionych na niej produktów, logo Vogel’s oraz całej zastosowanej komunikacji marketingowej. Firma Vogel’s jest właścicielem praw własności intelektualnej do wszystkich produktów, marek i komunikacji marketingowej Vogel’s, o ile nie zaznaczono inaczej. Prawa te obejmują prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów i patenty.

Zabrania się kopiowania, przechowywania, używania i rozpowszechniania treści (zdjęć, tekstu, materiałów wideo itp.) opublikowanych na tej stronie internetowej bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia spółki Vogel's Products BV na piśmie.