Informacja o polityce prywatności Vogel's

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy dane użytkowników. Oświadczenie to sporządzono zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Ostatnie zmiany wprowadzono w lutym 2022 roku. 

Poniżej znajduje się informacja o polityce prywatności spółki Vogel’s Products BV (dalej zwanej „Vogel’s”). 

W Vogel's przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa i prywatności. Dlatego też zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji o polityce prywatności. 

© Vogel’s Products BV 2022