Oświadczenie

Firma Vogel's zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili dowolnych zamian lub uzupełnień treści witryny internetowej, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia. Pomimo wszelkich starań mających na celu zapewnienie dokładności informacji zapewnionych w witrynie internetowej firma Vogel's nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy. Odnosi się to również do błędów i pominięć w odniesieniu do cen i wymiarów. Firma Vogel's nie może zagwarantować, że witryna internetowa i/lub wpierające ją serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju.