Altijd de juiste oplossing

Eenvoudig online zakelijk bestellen

Persoonlijk advies op maat

Vogel’s Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe je gegevens worden beschermd en gebruikt. Deze verklaring is opgesteld conform de nieuwe privacy regelgeving (GDPR) en laatste gewijzigd in mei 2018.

Dit is de privacyverklaring van Vogel’s Products BV (hierna "Vogel’s").

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Vogel’s. Wij handelen dan ook altijd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vogel’s Products BV
Hondsruglaan 93
5628 DB Eindhoven
Nederland
Tel: 040-2647400
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 17055312
BTW-identificatienummer: NL007580575B01 

Bij het gebruikmaken van onze diensten hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Klikgedrag
 • Gegevens over je computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Bank- en betaalgegevens, indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekocht product, indien een aankoop wordt gedaan
 • Gegevens over je activiteiten op onze website of apps
 • Profielinformatie, bekeken en geplaatste content en berichten en opgeslagen metadata via Vogel’s social media kanalen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Vogel's verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bank- en betaalgegevens (bij aankoop via onze webshop):
  • Om onze diensten te verlenen, te factureren en afhandeling van betalingen
  • Om de bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan
  • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
  • Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
  • Vogel's verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 •  Voor- en achternaam, telefoonnummer en/of e-mailadres:
  • Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten of bellen) om onze dienstverlening uit te voeren en in het geval van vragen over onze producten, diensten of apps
  • Mogelijkheid om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om je tevredenheid te meten door een klanttevredenheidsonderzoek over onze producten of afhandeling via onze consumer care afdeling
  • Om je te vragen een product review te schrijven over een Vogel’s product op ons review systeem.
 • Vogel’s website bezoek, IP-adres, klikgedrag, gegevens over je computer, duur en tijdstip van je bezoek en app gebruik:
  • Om je een betere en persoonlijke web ervaring te geven op onze website of van onze apps
  • Om onze communicatie op je wensen en voorkeuren af te stemmen
  • Om je een betere persoonlijke aanbieding te kunnen doen via o.a. Facebook of Instagram

Vogel’s is op ook verschillende sociale media kanalen aanwezig, zoals Facebook en Instagram. De volgende gegevens van gebruikers van onze social media kanalen kunnen door Vogel’s worden gebruikt of verwerkt:

 • Profielinformatie, bekeken en geplaatste content en berichten, de op desbetreffend social media platform opgeslagen metadata:
  • Om onze communicatie op je wensen en voorkeuren af te stemmen

Vogel's bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van onderstaande persoonsgegevens is de periode die minimaal nodig is om de gevraagde dienstverlening te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekocht product indien een aankoop wordt gedaan

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met factuur-, betaal-, en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Dat betekent dat bij de aankoop van een product, de volgende gegevens 7 jaar lang bewaard blijven:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gekocht product

Onderstaande informatie welke mogelijk terug te leiden is naar een individu verwijderen we na 26 maanden:

 • IP-adres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website of onze apps
 • Klikgedrag
 • Gegevens over je computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek

Op het gebruik van social media kanalen zijn de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing:

 • Profielinformatie
 • Bekeken en geplaatste content en berichten
 • De op desbetreffend social media platform opgeslagen metadata

Vogel's verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het betreft dan deze partijen: logistieke of lokale distributie partners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Op jouw verzoek kunnen we je de gegevens van derden verstrekken. Vogel's blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vogel's gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vogel's gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je leest hier meer over in ons cookies beleid.

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers Vogel’s website gebruiken en hoe effectief onze Google Adwords-advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google (een Amerikaans bedrijf) opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vogel’s heeft een data processing agreement afgesloten met Google Analytics op 7 maart 2018. 

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe de Vogel’s website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vogel's en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen 4 weken. Vogel's wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthouder.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”.

Vogel’s neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (zonder dat er een menselijke blik op is geworpen) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vogel’s) tussen zit.

Vogel's neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Jaarlijks wordt er een beveiligingscheck gedaan door externe specialisten om de veiligheid van gegevens te kunnen blijven waarborgen. Ook maakt Vogel’s tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde TLS/SSL verbinding. Daarnaast is ook DNSSEC aanwezig.

Wij verwelkomen al je vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid. Indien je feedback wil geven of indien je vragen of problemen hebt stuur ons dan een email via: [email protected].

Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

© Vogel’s Products BV 2019