TV
Monitor
Speaker & Tablet
Inspiratie
Installatie & tips
Sale
Contact

Review contest

Algemene voorwaarden promotieacties Vogel's.

Op deze promotieactie van Vogel's Products B.V. (hierna: 'Organisator'), Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven, is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

Algemene voorwaarden promotieacties Vogel's

1. Deelname en deelnemers

Registratie voor deelname is uitsluitend mogelijk via het formulier op vogels.com. Deelname is mogelijk voor mensen ouder dan 18 jaar, met uitzondering van medewerkers van Organisator en/of gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt.

Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen.

Organisator heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat deze onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of tracht te plegen.

Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres indien dit leidt naar een voor de deelnemer onbekend adres, of voor storingen in het netwerk, de hardware of software die leiden tot beperkte of vertraagde overbrenging of verlies van de gegevens van de deelnemer.

Organisator behoudt het recht om na vijf dagen een nieuwe winnaar te selecteren indien de eerst geselecteerde winnaar onbereikbaar is.

2. Prijzen

De selectie van de winnaar(s) uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer bereid te zijn mee te werken aan promotieactiviteiten, inclusief de uitreiking van zijn/haar eventuele prijs. Eventuele foto's kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

3. Gegevens

Door deelname aan de actie geeft de deelnemer Organisator toestemming om gegevens te verzamelen en aan derden te verstrekken die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de prijsuitreikingen.

De deelnemer verklaart stilzwijgend op de hoogte te zijn van de verzameling en het mogelijke gebruik van voornoemde gegevens en gaat akkoord met het Privacybeleid van Organisator.

4. Klachten

Indien een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met door de Organisator georganiseerde acties dient Organisator hierover binnen vijf werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld te worden geïnformeerd door middel van een brief onder vermelding van 'Klacht promotioneel kansspel'. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om deze in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

5. Toepasselijk recht

Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Versie: maart 2022

Algemene voorwaarden: Reviews voor Vogel's producten

Fijn dat je een review wilt schrijven over een van onze Vogel’s producten! Reviews op vogels.com zijn bedoeld om met andere klanten te delen hoe jij een artikel hebt ervaren. Denk aan de voorwaarden tijdens het schrijven en dan komt je review snel online.

De volgende zaken staan we niet toe:

 1. Je hebt het artikel niet gekocht via www.vogels.com

 2. Meningen of uitspraken die niets te maken hebben met hoe je het artikel hebt ervaren

 3. Alleen maar opmerkingen over de prijs, verzending en/of verkopende partij

 4. Ongepaste taal (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: scheldwoorden, racistische uitlatingen, ziektes of verbasteringen)

 5. Verwijzingen, wel of niet als URL, naar andere websites

 6. Kortingen, commerciële acties, campagnes of prijsverschillen ten opzichte van andere (www.vogels.com) verkopers of (online) winkels

 7. Commerciële inhoud en/of een commercieel doel, tenzij dit expliciet in een aparte alinea staat. Voorbeelden van wat niet oké is:  a. Je zegt niet in je review dat je het artikel (tijdelijk) hebt gekregen van een verkopende of derde partij om er een review over te schrijven  b. Je zegt niet in je review dat je een vergoeding hebt gekregen van een derde partij om een review te schrijven

Wanneer reviews worden verwijderd:

 1. Als één of meerdere voorwaarden niet zijn nageleefd of www.vogels.com hier een redelijk vermoeden van heeft.

 2. Als de review gaat over productinformatie die fout was op het moment van aankoop, maar ondertussen is aangepast. Om te voorkomen dat klanten in de war raken, kunnen we ervoor kiezen om de review te verwijderen.

 3. Wanneer de automatische controle een afwijkend patroon vaststelt, en we dus reden hebben om aan te nemen dat de review nep is.

*Een negatieve ervaring is niet een reden om een review af te keuren of te verwijderen.
Als de review voldoet aan de voorwaarden, dan komt ’ie online. Hoe negatief of positief hij ook is.

Hoe worden reviews verzameld en getoond:

 1. Bij elk artikel op onze website of app is een review-onderdeel waar je je eigen review kunt starten. Als je het artikel niet hebt gekocht, krijg je een melding dat je geen review kunt schrijven.

 2. Via een derde partij. Reviews die zijn verkregen vanuit de derde partij worden aangetoond met een badge en daarnaast ook een behorende tekst: ‘Incentivized review’.

 3. Als een review is geschreven door iemand die het artikel heeft gekocht via www.vogels.com, dan wordt weergegeven met een badge en daarbij een behorende tekst: ‘Top contributer’.

Reviews zijn nooit direct zichtbaar. Dat komt omdat de herkomst en inhoud eerst automatisch of handmatig worden gecontroleerd. Deze controle doen we zelf of laten we doen door een derde partij. Meestal staat je review binnen een dag online. De datum die je bij een review ziet, is de datum waarop ’ie is geschreven. In principe staan reviews voor altijd op www.vogels.com.

Op dit moment kun je niet zelf je review aanpassen of verwijderen. Wil je een review die je zelf hebt geschreven verwijderen? Neem dan contact op met onze klantenservice en mail naar: [email protected]

Op www.vogels.com kan deze voorwaarde op elk moment aanpassen. Een nieuwe versie plaatsen we dan zo snel mogelijk op onze website.