Auteursrecht

Vogel’s is eigenaar van deze website, de hierop afgebeelde producten, het Vogel’s logo en alle gehanteerde marketinguitingen. Vogel’s is houder van intellectuele eigendomsrechten op alle Vogel’s producten, merken en marketing uitingen, tenzij anders aangegeven. Deze rechten bestaan onder meer uit auteursrechten, merkenrechten, modelrechten en octrooien.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vogel’s Products BV is het niet toegestaan om op de website getoonde afbeeldingen, tekst, video's of ander materiaal over te nemen, op te slaan en te verspreiden.