Informacja o polityce prywatności Vogel's

Niniejsza informacja o polityce prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy dane osobowe. Informacje te zostały sporządzone zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zostały ostatnio zrewidowane w maju 2018 r.

Poniżej znajduje się informacja o polityce prywatności spółki Vogel’s Products BV (dalej zwanej „Vogel’s”).

W Vogel's przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa i prywatności. Dlatego też zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozporządzeniami. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji o polityce prywatności.

Vogel’s Products BV
Hondsruglaan 93
5628 DB Eindhoven
Niderlandy
Tel.: +31 40 264 74 00
E-mail: [email protected]
Izba handlowa: 17055312
Numer VAT: NL007580575B01

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z naszych usług, potrzebujemy od nich pewnych danych osobowych. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • informacje dotyczące kliknięć,
 • dane o komputerze użytkownika,
 • godzina i długość wizyty na stronie,
 • dane bankowe i płatnicze w przypadku dokonania zakupu,
 • zakupiony produkt w przypadku dokonania zakupu,
 • szczegóły aktywności użytkownika na naszej stronie lub w naszych aplikacjach,
 • informacje o profilu użytkownika, treści i wiadomości publikowane lub oglądane przez użytkownika, metadane zapisane poprzez kanały Vogel’s w sieciach społecznościowych.

 

Naszym zamiarem nie jest zbieranie poprzez naszą stronę i/lub usługi danych od osób odwiedzających stronę, które nie ukończyły 16 roku życia, chyba że mają one na to zgodę rodzica lub opiekuna. Niemniej nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy osoba odwiedzająca stronę ukończyła 16 lat. Zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zadbać, że żadne dane, które ich dotyczą, nie były zbierane bez zgody rodziców.

Vogel's przetwarza dane osobowe użytkowników do opisanych poniżej celów.

 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dane bankowe i płatnicze (w przypadku dokonania zakupu):
  • aby świadczyć użytkownikowi nasze usługi oraz aby przetworzyć płatności i wystawić faktury;
  • aby przetworzyć złożone zamówienie i poinformować użytkownika o statusie tego zamówienia;
  • aby dostarczyć użytkownikowi produkty i/lub usługi;
  • aby komunikować się z użytkownikiem (w tym wysyłać wiadomości);
  • Spółka Vogel's przetwarza również dane osobowe, gdy jest do tego prawnie zobowiązana, na przykład informacje wymagane do celów podatkowych.
 • Imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail:
  • aby komunikować się z użytkownikiem (w tym wysyłać wiadomości lub dzwonić na telefon) na temat świadczenia usług lub w przypadku pytań na temat naszych produktów, usług lub aplikacji;
  • aby informować użytkownika o zmianach w naszych usługach i produktach;
  • aby mierzyć poziom satysfakcji użytkownika z naszych produktów lub usług poprzez nasz dział obsługi klienta;
  • aby zaprosić użytkownika do napisania recenzji dla produktu Vogel’s na stronie Vogel’s. Użytkownik może napisać recenzję pod pseudonimem, abyśmy go nie mogli zidentyfikować.
 • Wizyta na stronie Vogel's, adres IP, informacje dotyczące kliknięć, dane komputera użytkownika, godzina i długość wizyty na stronie, użytkowanie aplikacji:
  • aby polepszyć komfort korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji;
  • aby dopasować nasze wiadomości do życzeń i preferencji użytkownika;
  • aby opracowywać dla użytkownika bardziej spersonalizowaną ofertę za pośrednictwem serwisów, takich jak Facebook bądź Instagram.

Spółka Vogel’s jest aktywna w różnych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Następujące dane osobowe użytkowników kanałów Vogel’s w sieciach społecznościowych mogą być wykorzystywane i przetwarzane przez Vogel’s.

 • Informacje o profilu, oglądane lub publikowane treści i wiadomości oraz metadane zapisane na danej platformie społecznościowej:
  • aby dopasować nasze wiadomości do życzeń i preferencji użytkownika;

Vogel's przechowuje dane osobowe użytkowników nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, do których te dane zostały zebrane.

Limit czasu dla przechowywania danych osobowych wymienionych poniżej jest minimalnym okresem wymaganym do świadczenia usług:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • dane bankowe i płatnicze w przypadku dokonania zakupu,
 • zakupiony produkt w przypadku dokonania zakupu.

 Jesteśmy zobowiązani do przechowywania naszych danych administracyjnych, w tym dotyczących faktur, płatności i szczegółów zamówień, przez siedem lat. Oznacza to, że jeśli użytkownik zakupi produkt, będziemy przechowywać niżej wymienione dane przez siedem lat:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • zakupiony produkt.

Usuwamy wymienione poniżej dane, które mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnej osoby, po 26 miesiącach:

 • adres IP,
 • szczegóły aktywności użytkownika na naszej stronie lub w aplikacjach,
 • informacje dotyczące kliknięć,
 • dane o komputerze użytkownika,
 • godzina i długość wizyty na stronie.

Podczas korzystania z naszych kanałów w sieciach społecznościowych obowiązują regulaminy i polityki prywatności danego serwisu społecznościowego:

 • informacje o profilu,
 • oglądane i publikowane treści,
 • zapisane metadane.

Spółka Vogel's nie sprzedaje danych osobowych użytkowników stronom trzecim i przekazuje dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy lub gdy jest do tego zobowiązana prawnie. W takich przypadkach może to obejmować następujące strony trzecie: partnerzy logistyczni lub dystrybucyjni, partnerzy obsługujący płatności, partnerzy świadczący usługi informatyczne, oraz partnerzy zbierający nasze recenzje. Zawieramy umowy z firmami, które przetwarzają dane osobowe użytkowników w naszym imieniu, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i prywatności danych. Vogel's pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

Vogel's używa funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym zapisywanym w przeglądarce użytkownika na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Vogel's używa plików cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Te pliki cookie umożliwiają na przykład prawidłowe działanie strony i zapamiętywanie osobistych ustawień użytkownika. Te pliki cookie służą też do optymalizowania naszej strony internetowej. Używamy również plików cookie, które śledzą zachowania dotyczące przeglądania stron, aby móc oferować dopasowane treści i reklamy. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej informujemy użytkownika o tych plikach cookie i prosimy o pozwolenie na ich stosowanie. Użytkownik może zablokować pliki cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Użytkownik może też usunąć wszystkie zapisane już dane z poziomu ustawień przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki, należy kliknąć to łącze.

Korzystamy z Google Analytics do zbierania danych i otrzymywania raportów na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Vogel's, oraz na temat skuteczności naszych reklam Google Adwords. Te informacje, łącznie z adresem komputera użytkownika (adresem IP), są przesyłane na serwer Google i przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Spółka Vogel’s zawarła umowę o przetwarzanie danych z Google Analytics dnia 7 marca 2018 r. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z polityką prywatności Google oraz konkretnie z polityką prywatności Google Analytics.

Google wykorzystuje te informacje do analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Vogel's, generowania dla nas raportów na temat strony oraz dostarczania reklamodawcom informacji na temat skuteczności ich kampanii reklamowych. Spółka Google może udostępnić te informacje stronom trzecim w przypadku, gdy jest do tego zobowiązana prawnie, lub w zakresie, w jakim te strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia. Użytkownik ma także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Vogel's, a także do przeniesienia swoich danych. Oznacza to, że użytkownik może zażądać, żebyśmy wysłali dane w postaci pliku komputerowego do niego lub do wybranej przez niego organizacji. Użytkownik może zażądać sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub dostępu do swoich danych osobowych, jak również wycofać zgodę lub sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres [email protected]. W takim przypadku możemy zażądać dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Na żądanie użytkownika udzielimy odpowiedzi jak najszybciej, w ciągu maksymalnie czterech tygodni. Vogel's pragnie również poinformować, że użytkownicy mają możliwość złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego.

Vogel’s nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane procesy (bez udziału człowieka) w sprawach, które mogą mieć dla użytkownika (ważne) konsekwencje. Dotyczy to decyzji podejmowanych przez programy lub systemy komputerowe bez udziału człowieka (na przykład pracownika Vogel’s).

Vogel's poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych i stosuje odpowiednie środki, aby zapobiegać nadużyciom, utracie, nieupoważnionemu dostępowi, niewłaściwemu ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom.

Stosujemy zaporę sieciową i metody szyfrowania, aby zapobiegać dostępowi do danych osobowych przez niepowołane strony trzecie. Dane użytkownika są przechowywane w lokalizacjach, które są zabezpieczone fizycznie i technicznie. Wyłącznie wybrana grupa pracowników ma dostęp do danych klientów w związku z ich obowiązkami na stanowisku pracy. Zewnętrzni specjaliści przeprowadzają co roku kontrolę bezpieczeństwa, dzięki czemu możemy zagwarantować nieprzerwane bezpieczeństwo danych osobowych. Ponadto Vogel’s zawsze korzysta z bezpiecznych połączeń TLS/SSL do przetwarzania zamówień i przesyłania danych z formularzy kontaktowych. Oprócz tego wdrożyliśmy DNSSEC.

Zapraszamy do przesyłania pytań, uwag i zastrzeżeń w związku z naszą polityką prywatności. Aby przekazać nam swoją opinię, pytania albo zastrzeżenia, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres:  [email protected]

Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe nie są wystarczająco zabezpieczone, lub jeśli istnieją oznaki ich nadużycia, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta lub wysłanie wiadomości e-mail na adres:[email protected]

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji o polityce prywatności. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie internetowej.

© Vogel’s Products BV 2019