Site-ul Vogel’"s utilizeaz? module cookie. Afla?i mai multe informatii aici."

Declaraţie de confidenţialitate

INFORMAŢII & NOTIFICĂRI LEGALE

NOTIFICARE PENTRU UTILIZATORI:
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST CONTRACT. PRIN FOLOSIREA INTEGRALĂ SAU PARŢIALĂ A SERVICIILOR WEB FURNIZATE DE VOGEL'S, ACCEPTAŢI TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE ACESTUI ACORD. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ACESTUIA, NU FOLOSIŢI PREZENTELE SERVICII WEB.

Dreptul de proprietate asupra site-ului;
Acord cu privire la termenii de utilizare Aceşti Termeni şi condiţii de utilizare ("Termenii de utilizare") se aplică pentru site-ul web al Vogel's, disponibil pe www.Vogels.com şi pentru toate site-urile legate de www.Vogels.com de către Vogel's, filialele şi societăţile afiliate acestei societăţi, inclusiv site-urile Vogel's din întreaga lume (colectiv denumite "Site-ul"). Site-ul este proprietatea Vogel's Product bv, ("Vogel's") şi a licenţiatorilor acesteia. PRIN FOLOSIREA ACESTUI SITE, ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE; DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD, NU FOLOSIŢI ACEST SITE.

Vogel's îşi rezervă dreptul de a schimba, de a modifica, de a adăuga sau de a elimina părţi din aceşti Termeni de utilizare, în orice moment, la libera sa alegere. Este responsabilitatea dvs. să verificaţi periodic aceşti Termeni de utilizare pentru a identifica schimbările apărute. Continuarea folosirii acestui Site după publicarea schimbărilor în cauză înseamnă că le acceptaţi şi sunteţi de acord cu ele. Dacă respectaţi aceşti Termeni de utilizare, Vogel's vă acordă privilegiul personal, ne-exclusiv, netransferabil şi limitat de a intra pe Site şi de a-l folosi.

Conţinut
Toate textele, grafica, interfeţele cu utilizatorii, interfeţele vizuale, imaginile, mărcile comerciale, siglele, sunetele, muzica, ilustraţiile şi codurile informatice (denumite colectiv "Conţinutul"), inclusiv, dar fără a se limita la designul, structura, selecţia, coordonarea, exprimarea, "aspectul şi stilul" şi modul de organizare al unui astfel de Conţinut inclus pe Site sunt deţinute, controlate sau autorizate de Vogel's şi protejate de legislaţia privind caracteristicile vizuale, dreptul de autor, brevetele şi mărcile comerciale, precum şi de diferite alte drepturi de proprietate intelectuală şi prevederi legislative privind concurenţa neloială.

Cu excepţia cazului în care aceşti Termeni de utilizare specifică în mod explicit contrariul, nicio parte a Site-ului şi niciun element de Conţinut nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, făcut public, codificat, tradus, transmis sau distribuit sub nicio formă (inclusiv prin "oglindire") către niciun alt computer, server, site web sau către orice alt mediu de publicare sau distribuire sau către orice altă întreprindere comercială, fără consimţământul scris explicit şi prealabil al Vogel's.

Puteţi folosi informaţiile de pe produsele şi serviciile Vogel's (ca de exemplu fişe cu date, articole din baza de cunoştinţe şi alte materiale similare), puse în acest scop la dispoziţie de Vogel's în vederea descărcării de pe Site, cu condiţia (1) să nu îndepărtaţi nicio menţiune referitoare la drepturile de proprietate din niciunul din exemplarele unor astfel de documente, (2) să folosiţi aceste informaţii numai pentru uz personal, necomercial, de informare şi să nu le reproduceţi sau să le postaţi pe niciun calculator aflat într-o reţea şi să nu le difuzaţi pe niciun fel de suport, (3) să nu aduceţi modificări unor astfel de informaţii şi (4) să nu daţi alte declaraţii sau să oferiţi alte garanţii suplimentare cu privire la astfel de documente.

 

Folosirea Site-ului
Nu puteţi folosi niciun fel de "link de adâncime", "tehnică de extragere de date", "robot", "spider" sau orice alt dispozitiv, program, algoritm sau metodologie automată sau orice alt proces manual similar sau echivalent pentru a accesa, a achiziţiona, a copia sau a monitoriza orice parte a Site-ului sau orice Conţinut sau pentru a reproduce sau a eluda structura de navigare sau modul de prezentare a Site-ului sau a oricărui Conţinut, pentru a obţine sau încerca să obţineţi orice materiale, documente sau informaţii prin orice mijloace, care nu au fost puse în mod explicit la dispoziţie pe acest Site. Vogel’s îşi rezervă dreptul de a bloca orice astfel de activitate.

Nu vă este permis să încercaţi să dobândiţi acces neautorizat la nicio parte sau caracteristică a Site-ul sau la niciun alt sistem sau reţea conectată la acesta sau la orice server Vogel's sau la oricare din serviciile oferite pe sau prin intermediul Site-ului, prin accesarea ilegală a reţelelor computerizate, "spargerea" parolei sau orice alte mijloace ilicite.

Nu vă este permis să sondaţi, să scanaţi sau să testaţi vulnerabilitatea Site-ului sau a oricărei reţele conectate la acesta, şi nici să încălcaţi măsurile de securitate sau de autentificare pe Site sau pe orice reţea conectată la acesta. Nu vă este permis să faceţi căutare inversă, să urmăriţi sau să încercaţi să urmăriţi orice informaţii cu privire la un alt utilizator sau vizitator al Site-ului sau cu privire la orice alt client Vogel's, inclusiv conturile Vogel's pe care nu le deţineţi dvs., până la sursa acestora sau să exploataţi Site-ul sau orice servicii sau informaţii disponibile prin sau oferite de acesta, în niciun fel în scopul dezvăluirii de informaţii, inclusiv, dar fără a se limita la datele personale de identificare sau alte informaţii, cu excepţia celor proprii, aşa cum apar acestea pe Site.

Sunteţi de acord că nu aveţi voie să întreprindeţi nicio acţiune care presupune încărcarea nerezonabilă sau disproporţionată a infrastructurii Site-ului sau a sistemelor sau reţelelor Vogel's sau a oricăror sisteme sau reţele conectate la Site sau la Vogel's.

Sunteţi de acord că nu puteţi folosi niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a influenţa sau pentru a încerca să influenţaţi buna funcţionare a Site-ului sau orice tranzacţie efectuată pe Site sau utilizarea Site-ului de către orice altă persoană.

Nu vă este permis să falsificaţi antetele sau să manipulaţi în orice alt fel elementele de identificare în vederea ascunderii originii oricărui mesaj sau transmisii adresate către Vogel's pe Site sau prin intermediul acestuia sau a oricărui serviciu oferit pe Site sau prin intermediul acestuia. Nu vă este permis să pretindeţi că sunteţi sau că reprezentaţi altă persoană sau să folosiţi o identitate simulată a unei alte persoane fizice sau juridice.

Nu vă este permis să folosiţi Site-ul sau orice Conţinut în orice scop ilegal sau interzis de aceşti Termeni de utilizare sau să solicitaţi efectuarea de activităţi ilegale sau de orice alte activităţi care încalcă drepturile Vogel's sau ale altor persoane.

Alţi Termeni şi Condiţii
Termeni şi condiţii suplimentare se pot aplica pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii şi pentru anumite părţi sau caracteristici ale Site-ului, inclusiv pentru concursuri, promoţii sau alte caracteristici similare, toţi aceşti termeni fiind consideraţi prin prezenta referinţă ca parte integrantă din Termenii de utilizare. Sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni şi condiţii suplimentare inclusiv, acolo unde este aplicabil, declarând că aveţi vârsta legală necesară pentru a folosi sau participa la astfel de servicii sau caracteristici. În cazul în care există un conflict între prezenţii Termeni de utilizare şi termenii publicaţi sau aplicabili pentru o anumită secţiune specifică a Site-ului sau pentru orice serviciu oferit pe Site sau prin intermediul acestuia, aceştia din urmă sunt aplicabili cu privire la utilizarea secţiunii respective a Site-ului sau serviciului respectiv.

În cazul în care există, obligaţiile Vogel’s cu privire la produsele şi serviciile sale intră exclusiv sunt incidenţa acordurilor în baza cărora sunt furnizate şi nicio prevedere de pe acest Site nu poate fi interpretată ca modificând astfel de acorduri.

În orice moment şi fără nicio notificare, Vogel's poate aduce modificări oricăror produse sau servicii oferite pe Site sau preţurilor aplicabile pentru astfel de produse sau servicii. Materialele publicate pe Site cu privire la produse şi servicii pot fi depăşite şi Vogel's nu îşi ia niciun angajament cu privire la actualizarea unor astfel de materiale de pe Site referitoare la produse sau servicii.

Limitarea Răspunderii
Termeni şi condiţii de utilizare
Vogel's este o corporaţie constituită în baza legislaţiei din Ţările de Jos, având sediul în Eindhoven, Ţările de Jos (denumită în cele ce urmează, împreună cu filialele şi societăţile sale afiliate, precum şi separat, "Vogel's"). Materialele de pe acest site web ("Site-ul") sunt furnizate de Vogel's ca serviciu şi pot fi utilizate exclusiv în scop informativ. Prin accesarea sau utilizarea Site-ului sau prin descărcarea de materiale de pe Site, sunteţi de acord că sunteţi obligat să respectaţi termenii şi condiţiile prevăzute pe această pagină şi orice alţi termeni şi condiţii suplimentare stipulate pe alte pagini ale Site-ului ("Termenii şi condiţiile") şi se consideră că aţi acceptat Termenii şi Condiţiile. În cazul în care nu doriţi să acceptaţi Termenii şi condiţiile, nu trebuie să accesaţi sau să utilizaţi Site-ul sau să descărcaţi materiale de pe acesta. Vogel’s îşi rezervă dreptul să blocheze sau să restricţioneze în orice moment accesul la Site.
Informaţiile conţinute pe acest site web/serviciile web sunt furnizate cu bună credinţă, depunându-se, în limite rezonabile, toate eforturile pentru a se asigura că acestea sunt corecte şi actualizate.

În consecinţă, aceste informaţii sunt furnizate "ca atare", fără nicio garanţie de niciun fel. Vogel's exclude orice garanţie, fie ea implicită sau explicită.

În niciun caz, Vogel's nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune incidentale şi conexe, profituri nerealizate sau daune rezultate ca urmare a pierderii de date sau întreruperii activităţii din cauza utilizării sau inabilităţii de utilizare a site-ului /serviciilor web. Indiferent dacă acestea sunt bazate pe o garanţie, răspundere contractuală sau delictuală sau ca urmare a oricărei alte teorii juridice şi indiferent dacă Vogel's a avertizat sau nu cu privire la posibilitatea apariţiei unor astfel de daune.

Orice persoană care se bazează pe oricare din informaţiile conţinute de acest site web/ servicii web sau care foloseşte informaţiile conţinute de acest Site face acest lucru pe riscul propriu.
Vogel's îşi declină prin prezenta orice răspundere şi nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, indirecte sau conexe, inclusiv venituri nerealizate, profit nerealizat, oportunităţi nerealizate sau alte pierderi.

Informaţiile cu privire la specificaţiile acestui site web/servicii web se modifică în permanenţă în vederea îmbunătăţirii. Deşi s-au luat toate măsurile în vederea pregătirii serviciilor, este posibil ca unele schimbări să nu fi fost indicate sau să fi apărut după publicare. Informaţiile conţinute de acest site web/ servicii web pot fi modificate sau actualizate în orice moment fără notificare.
Termenii şi condiţiile modificate vor intra în vigoare din momentul publicării pe Site/ în catalogul de produse (servicii web). Termenii şi condiţiile intră sub incidenţa, sunt interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legislaţia din Ţările de Jos. Toate disputele apărute în legătură cu aceşti Termeni şi condiţii intră exclusiv sub jurisdicţia Districtului