Raport roczny działu CSR firmy Vogel’s

For Tomorrow

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest nierozerwalnie związana z firmą Vogel’s. Jako firma rodzinna wierzymy, że ważne jest, aby dbać nie tylko o naszych pracowników, ale także o planetę i ludzi wokół nas. Aby pokazać, jak to robimy, począwszy od 2021 r. będziemy co roku publikować raport roczny CSR.

W dokumencie tym przedstawiamy nie tylko nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w minionym roku, lecz także wyrażamy nasze ambicje na przyszłość. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu 3 na drabinie wydajności w zakresie CSR w 2024 roku.

Czym jest drabina wydajności CSR?

Drabina wydajności CSR umożliwia zagwarantowanie zaistnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala przedsiębiorstwom na konkretyzowanie, określanie w kategoriach celów i demonstrowanie swoich dążeń w zakresie zrównoważenia. Aspekty drabiny wydajności grupowane są w kategoriach: ludzie, zysk i planeta. Cele firmy Vogel’s są formułowane z uwzględnieniem powyższych aspektów.

Vogel's toont ambitie met behulp van de MVO Prestatieladder | Vogel's

Ludzie

Inwestowanie w ludzi to inwestowanie w przyszłość. Obejmuje to bycie dobrym pracodawcą i uczciwe prowadzenie działalności biznesowej. Ważne tematy, które przyniosły już nam wiele korzyści.

Planeta

Jako lider rynku chcemy, aby użytkowanie i wytwarzanie naszych produktów dokonywały się w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Obejmuje to zmniejszanie wywieranego przez nas śladu węglowego, co jest procesem o charakterze ciągłym.

Zysk

Ponieważ stanowimy część społeczności, chcemy wywiązywać się z naszych obowiązków wobec tejże społeczności. Firma Vogel’s czuje się zaangażowana i lubi wnosić pozytywny wkład w lokalną gospodarkę i życie społeczności.

Vogel's przybliża zrównoważone cele bardziej do świata zewnętrznego | Vogel's

Przeczytaj więcej o Vogel's i CSR...

Zrównoważenie