Regulamin firmy Vogel's dotyczący recenzji

Po dodaniu recenzji przez użytkownika zostanie ona opublikowana na stronie Vogels.com. Publikowane informacje obejmują nazwę użytkownika, datę, kraj, liczbę gwiazdek, treść recenzji oraz ewentualne zdjęcia. Po opublikowaniu recenzji zostanie ona sprawdzona przez firmę Vogel's. Jeśli okaże się, że nie spełnia kryteriów jakości, zostanie usunięta ze strony. 

Stosowane są następujące kryteria jakości:

  • Recenzja musi być pełna i uzasadniona.
  • Treść recenzji i dodająca ją osoba muszą być wiarygodne i godne zaufania. Firma Vogel's zastrzega sobie prawo do sprawowania kontroli poprzez wyrywkowe kontrole.
  • Recenzja musi zostać dodana z prawidłowym adresem e-mail. Firma Vogel's zastrzega sobie prawo do usunięcia recenzji, jeśli adres e-mail nie istnieje lub nie działa prawidłowo.
  • Recenzja nie może zawierać obraźliwego czy obelżywego języka ani żadnych podtekstów seksualnych.
  • Recenzja nie może zawierać adresów e-mail, numerów telefonów ani adresów stron internetowych.
  • Recenzja nie może celowo wprowadzać w błąd lub być nierzetelna bądź obraźliwa, ani nie może być odbierana w taki sposób przez firmę Vogel's albo inne osoby trzecie. Zabrania się również celowego manipulowania oceną produktu poprzez dodanie jednej lub więcej błędnych i/lub nierzetelnych recenzji.
  • Zabrania się publikowania treści chronionych prawem autorskim, o ile autor nie udzielił na to zezwolenia.


Firma Vogel's zastrzega sobie prawo do wykorzystywania recenzji do celów promocyjnych. Obejmuje to prawo do opublikowania recenzji na stronie Vogels.com i kanałach firmy Vogel's w serwisach społecznościowych oraz do przekazywania jej osobom trzecim.

Jeżeli użytkownik życzy sobie usunięcia swojej recenzji, należy skontaktować się z firmą Vogel's za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. Recenzja zostanie wówczas usunięta ze strony Vogels.com.

Firma Vogel's zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz do usunięcia recenzji ze strony internetowej.

Ten regulamin podlega prawu holenderskiemu i należy go interpretować zgodnie z tym prawem.

Wersja: marzec 2018 r.