De website van Vogel’s maakt gebruik van cookies. Meer informatie.

Vogel’s schrijft zich in voor Creative Lab Brainport

Het Creative Lab Brainport kan aan de slag. De aanvraag voor het nieuwe centrum voor innovatief vakmanschap is door het ministerie van OCW op 23 mei goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij voor creatieve studenten om als deel van hun opleiding slimme oplossingen te bedenken voor designproblemen van bedrijven. Ook Vogel’s heeft ingetekend om samen te werken met het nieuwe onderwijsplatform.

Vogels-schrijft-zich-in-voor-creative-lab-brainport-eindhoven

De mbo-school SintLucas is kartrekker van het Creative Lab Brainport (CLB), met medewerking van Baltan Laboratories, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool en Brainport Development. Excellente studenten van alle niveaus (mbo-hbo-wo) kunnen straks via het CLB deelnemen aan projecten die door bedrijven worden aangevraagd. Het CLB krijgt onderdak bij SintLucas maar zal zich ook ontplooien bij de deelnemende bedrijven.

Vliegende start
De studenten van het CLB gaan zich vooral richten op het ontwerp van industriële producten. Vanuit het bedrijfsleven in Brabant en Limburg zijn al veertien aanvragen binnen, waaronder dus Vogel’s. Hans van Oers, projectmanager van het Creative lab Brainport: “Studenten denken vaak ´out-of-the-box´ en stellen veel verrassende vragen. Wij verwachten vernieuwende oplossingen en innovatieve ideeën door multidisciplinaire teams van studenten op alle niveaus van het mbo en hbo. Bovendien kunnen bedrijven in de maakindustrie zo al vroeg ontwerptalenten spotten.” Gerdi Vogels, CEO van Vogel’s in Eindhoven geeft aan: “Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen en verrassende ideeën. Binnen onze eigen R&D afdeling zit een heleboel kennis, kunde en creativiteit, en op deze manier willen we daar graag in de samenwerking extra vernieuwingen aan toevoegen en jongeren een kans geven.”

Unieke broedplaats
Het Creative Lab Brainport moet als unieke broedplaats een extra dimensie geven aan de topsector design in Brainport. Het ministerie van OCW zal komende vier jaar een derde van het totale budget financieren. De bedrijven die zich al hebben gemeld, tekenen een contract voor vier jaar. Ze moeten zelf tachtig uur inzet per jaar garanderen en betalen naargelang hun omvang.

 

###