Algemene voorwaarden reviews Vogel's

Zodra je een review instuurt, wordt deze op de website Vogels.com geplaatst. Hierbij zullen je nickname, de datum, het land, het aantal sterren, je ervaring en eventuele foto worden getoond. Na plaatsing zal de review door Vogel’s worden gecontroleerd. Voldoet een review niet aan de kwaliteitsnormen, dan zal deze van de website worden verwijderd. 

Wij hanteren de volgende kwaliteitsnormen:

  • Een review dient volledig en onderbouwd te zijn.
  • De inhoud en afzender van een review dienen betrouwbaar te zijn. Vogel’s heeft het recht om dit steekproefsgewijs te controleren.
  • Bij een review dient een geldig e-mailadres te worden verstrekt. Vogel’s heeft het recht om een review te verwijderen indien het e-mailadres niet bestaat of niet naar behoren functioneert.
  • Een review mag geen beledigend, seksueel getint en/of aanstootgevend taalgebruik bevatten.
  • In een review mogen geen e-mailadressen, telefoonnummers en/of website URL’s worden vermeld.
  • Een review mag niet opzettelijk foutief, onjuist of beledigend zijn of als zodanig kunnen worden ervaren door Vogel’s of derden. Het is evenmin toegestaan om de beoordelingsscore van een product opzettelijk te manipuleren door het plaatsen van een of meerdere foutieve en/of onjuiste reviews.
  • Het is niet toegestaan tekst te plaatsen waarop auteursrecht berust tenzij de auteur hiervoor toestemming heeft verleend.


Vogel's behoudt zich het recht voor om reviews voor promotiedoeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de review te delen op Vogels.com, met derden en op de socialemediakanalen van Vogel's.

Wil je een door jou geplaatste review laten verwijderen, neem dan contact op met Vogel’s via het contactformulier op de website. Je review zal dan van Vogels.com worden verwijderd.

Vogel’s behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of om een review van de website te verwijderen.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht.

Versie: maart 2018