De website van Vogel’s maakt gebruik van cookies. Meer informatie.

Product Developer

Beschrijving van de afdeling:

 

De afdeling R&D is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten en ideeën op basis van marktontwikkelingen en trends.

Organisatorische positie:

De Product Developer rapporteert aan de R&D Team leader..

Doel van de functie:

 

Het ontwerpen van kwalitatief goede ontwerpen inclusief product verificaties, binnen het gestelde economische en technische kader en projectvoortgang, welke bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige en innovatieve eindproducten.

Resultaatgebieden:

 1. Het ontwikkelen van kwalitatief goede ontwerpen inclusief product verificaties voor de Vogel’s groep
 • Vertalen van  de functionele eisen naar goede technische oplossingen;
 • Technisch inhoudelijk realiseren van productontwikkelingtraject en zorg dragen voor het adequaat verloop daarvan, binnen de gestelde eisen;
 • Zorg dragen voor het tot stand brengen van kwalitatief goede ontwerpen van concept fase tot de realisatie van de nulfase;
 • Zorg dragen voor de realisatie van prototypes;
 • Zorg dragen voor de product verificaties zoals; calculaties, dFMEA’s, functionele- en levensduur testen, inclusief de rapportages;
 • Bijdrage leveren aan de Design for Assembly methodiek. Om zo inhoud te geven aan de preventie (i.p.v. detectie) van kwaliteit issues en efficiënte/ effectieve assemblage;
 • Uitvoeren van de R&D werkzaamheden met inachtneming van het projectplan, budget, werkmethodieken (VPS-en) en kwaliteit van het eindresultaat.
 1. Het overdragen en vastleggen van de ontwerpen van de Vogel’s groep.
 • Technisch inhoudelijk verantwoordelijk voor het product en draagt zorg voor een goed overdracht aan de afdelingen inkoop, kwaliteit en leveranciers;
 • Verantwoordelijk voor de eenduidige vastlegging van de technische specificaties volgens de afgesproken werkwijze binnen Vogel’s Products.
 1. Inzicht hebben in de relevante ontwikkelingen binnen vakgebied.
 • Op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en het nemen van adequate beslissingen geënt op deze ontwikkelingen.
 1. Rapporteren en communiceren met betrokkenen binnen en buiten de organisatie.
 • Sparring partner voor alle collega’s binnen de afdeling R&D;
 • In samenspraak met inkoop contact onderhouden met toeleveranciers;
 • Onder begeleiding van de R&D Team leader aansturen van externe partijen, zoals constructeurs van engineering firma’s en/of ontwerp bureaus.

De objectives worden aan de hand van de hierboven vermeldde resultaatgebieden door manager vastgesteld.

KPI´s

 • Doorlooptijd projecten
 • Kostenbeheer
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Innovatie

Profiel van de functie

Kennis

 • HBO+ werk- en denkniveau (opleiding richting vakgebied is een pre).
 • Werkervaring in een (zelfstandige) productontwikkelingfunctie in een internationale werkomgeving is een pre.
 • Nederlandse taal.
 • Affiniteit met techniek.
 • Grondige kennis van materialen, productietechnieken en productvormgeving.
 • Ervaring met projectmatig werken.
 • Ervaring in de audio/video branche is een pre.
 • Ervaring met MS Office pakket en CAD.

Specifieke functiekenmerken

 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van interne en externe contacten op operationeel gebied.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken met collega’s en leveranciers, het opstellen van rapporten en het voeren van correspondentie.
 • Representativiteit bij het vertegenwoordigen van de organisatie.
 • Kunnen werken onder tijdsdruk.
 • Accuraat, zelfstandig en op kunnen treden met expertise.

Kernwaarden

 • Daring
 • Surprising
 • Pro Active         
 • Accessible      
 • Positive

Competenties

 • Creativiteit
 • Probleemanalyse
 • Kwaliteitsgerichthei
 • Technische documentatie
 • Analyse
 • Technology
 • Testing & prototyping