Vogel's MVO-jaarverslag

For Tomorrow

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met Vogel's. Als familiebedrijf vinden we het niet alleen belangrijk goed voor onze medewerkers te zorgen, maar ook voor de planeet en de mensen om ons heen. Om aan te tonen hoe we dat doen, komen we vanaf 2021 ieder jaar met een MVO-jaarverslag.

In het MVO-jaarverslag tonen we niet alleen onze duurzame doelen van het afgelopen jaar, maar spreken we ook onze ambitie naar de toekomst uit. Zo streven we ernaar om in 2024 niveau 3 te behalen van de MVO Prestatieladder.

Wat is de MVO Prestatieladder?

De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk het maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen. Het zorgt ervoor dat bedrijven duurzame doelen concreet, objectief en aantoonbaar maken. De aspecten van de Prestatieladder vallen onder People, Profit en Planet. Daaraan formuleren we bij Vogel's onzdoelen. 

Vogel's toont ambitie met behulp van de MVO Prestatieladder | Vogel's

People

Investeren in mensen is investeren in de toekomst. Daar hoort goed werkgeverschap en eerlijk zaken doen bij. Belangrijke thema's die ons al veel hebben gebracht. 

Planet

Als marktleider willen we de productie en consumptie van onze producten zo verantwoordelijk mogelijk doen. Het verkleinen van onze CO2 footprint is een continu proces dat daarbij hoort. 

Profit

Als onderdeel van de samenleving dragen we graag ons steentje bij. Vogel's voelt zich betrokken en levert graag een positieve bijdrage aan de lokale economie en gemeenschap. 

Vogel's brengt duurzame doelen meer naar buiten | Vogel's

Meer lezen over Vogel's en duurzaamheid..

Duurzaamheid

Duurzaamheids uitdaging Impact Nation